Terapi

by Frk. Blips

Published 2014-04-22 00:00:00

2 comments

Nils Petter Smeby

2014-04-22 10:48:59

Nils Petter Smeby

Hihi. Nei, det er ikke så greit. Men denne er faktisk ikke så absurd som man kunne tro. Alle som har hørt en kursleder skravle i vei med hjernen frakoplet, vil kjenne seg igjen.

Frk. Blips

2014-04-23 22:47:37

Frk. Blips

Pluss at kommunal sektor sliter både med sykefravær og budsjettbalanse, Nils Petter. Og Trondheim kommune kom dårlig ut i en spørreundersøkelse om arbeidsmiljø referert i Adresseavisen nylig, der særlig ledelsen skåret lavt.

Join the discussion!

Log in to add your comment!