Striptease

by Cédric Luceau

Vanskelig å ronke...

Bare tenk hvor hard er livet uten arm da...

Publisert i FHM.

Published 2012-07-20 00:00:00

2 comments

Frk. Blips

2012-07-20 13:48:52

Frk. Blips

Minner meg om reklamefilmen for Europeiske reiseforsikring, han som har edderkopp ved sykesenga.

Seriøst: Hva gjør pleiepersonalet i et tilfelle som dette?

Knut R Knutsen

2012-07-20 16:02:28

Knut R Knutsen

Er det ikkje slikt ein har store sterke mannlege sjukepleiarar til? ;-)

Join the discussion!

Log in to add your comment!