Semaforo

by Olaf Moriarty Solstrand

iPad 3

Published 2012-01-27 00:00:00

3 comments

Bowser3620

2012-01-27 12:08:50

Bowser3620

Selv om det er morsomt med at Mac-fantaster sover i måneder utenfor nærmeste eple-butikk, tror jeg de fleste vil skjønne at møbelbutikker ikke selger iPader. Jeg har dermed litt problemer med å akseptere poenget her. Samtidig tror jeg det kunne fungert med en vri. Hva om grønn mann setter seg ned utenfor en Eple-butikk, for å vente på iPad3, hvor han sover ute i flere netter, før det viser seg at Eple-butikken flytter og vi får en møbelbutikk der isteden? Kanskje ikke verdens beste vits, men et slikt poeng ville vært enklere å svelge.

Olaf

2012-01-27 12:21:16

Olaf

Denne blei nok meir absurd, ja. Ei innrømming: Møbelbutikken blei lagt til heilt til slutt. Eg hadde eigentleg sett for meg ei stripe der dei to replikkane i rute tre hadde fått ei rute kvar, men så følte eg for å slenge på ein vits til, delvis på mi eiga bekostning då eg følte at butikken eg hadde teikna ikkje eigentleg såg ut som ein elektrobutikk, så eg laga eit sluttpoeng av at han sat og venta utanfor ein matvarebutikk. Eller Ikea. Eller kanskje det berre var betre å skrive møbelbutikk.

Eg trur nok at dette hadde fungert betre om eg hadde fått etablert personlegdomane til figurane litt betre. Hugs at den grøne figuren tidlegare har brent ned huset sitt berre for å finne ut kor vakkert det ville vera å sjå på, og det var den same naiviteta eg PRØVDE å få til her. Eg ser for meg at han ikkje eingong veit kva ein iPad er og at han innbiller seg at det er ein slags fotskammel, men det er jo vanskeleg å få sånt inn i ei stripe. Så kanskje heile siste rute passa best inne i hovudet mitt.

Eitt spørsmål: Hadde siste rute fungert betre om eg hadde droppa replikkane og latt raud figur gi opp spasere oppgitt av garde og riste på hovudet, og vi hadde zooma ut og sett at butikken grøn figur sat utanfor var ein stor blågul og svært gjenkjenneleg Ikea? Same poeng, men fortalt på ein annan måte. Eg trur det hadde vore betre, men om det hadde vore bra nok til å berge poenget du ikkje aksepterer er vel eigentleg det er spør om.

Frk. Blips

2012-01-27 17:09:46

Frk. Blips

Jeg synes det er litt morsomt at han har klønet til å sette seg utenfor feil butikk. Jeg ville latt rute to og tre bytte plass og redusert Røds sluttreplikk til: "Du sit utanfor ein møbelbutikk." Og latt Grønn kikke forskrekket mot butikken når han svarer med "Hæ?".

Join the discussion!

Log in to add your comment!