Owan-Arkivet

by Øyvind Teppen

START

[side lagt ut i ettertid]
Her kommer endelig den første lengre Owan fortellingen, som tids kronologisk hendte ikke så
lenge etter de siste dagenes hendelser. Dette er en oppdatert versjon tegnet i 1994, og ligger
tett opp til originalen, (noen få endringer). Finner du denne versjonen litt kjedelig kan du
følge linken til en nyere og oppspritet versjon her.

 

NB! Ønsker du en oversikt over Owan historier se her, og de følgene sidene.

Published 2013-06-19 00:00:00

Write a comment!

Log in to add your comment!