Owan-Arkivet

by Øyvind Teppen

Denne Owan historien skulle egentlig ikke eksistert, etter 1983 tok jeg ett års pause fra
Owan, så i 1985 begynte jeg på denne, men den ble ikke fullført. Den skulle derfor høre med 
blandt de ufullførte Owan fortellingene, det fins en liten bunke av dem, historier som 
aldri vil bli fullført. Denne ble forsøkt tegnet i ett selvstendig tegneseriehefte men som 
sagt ble det stopp. Skjebnen ville at jeg i 1993, mange år etterpå, da jeg gikk over alle 
mine gamle fortellinger kom over dette heftet, og istedenfor å kaste det til sides bestemte 
meg for å fullføre historien. Jeg tegnet noen sider til, og la dermed premissene på hvordan 
historien skulle gå, i tillegg la jeg historien til manntallet, slik at jeg ble forpliktet 
til å fullføre den. At jeg ikke kom lenger i 1993 spiller ingen rolle, nå var historiens 
skjebne beseglet. Rundt tusenårsskifte gjorde jeg en brainstorming over fortellingen, men 
tegnet ingenting. Dermed først mot slutten av 2008 gjorde jeg en innsats, først beregnet 
jeg hvor mange sider jeg trodde fortellingen skulle bli på, så startet jeg. Først med å 
tegne opp igjen de gamle sidene deretter å tegne de nye, samtidig som jeg fortløpene skrev 
manus. Altså så nær improvisjon som mulig skjønt målet allerede var utpekt i 1993 og 
diverse elementer planlagt i 2000.
På samme måte som 1983 historien (Anno arven), egentlig er en 1988 historie, er denne 1985
historien egentlig enn 2008 historie. Dette er den historien jeg har brukt lengst tid på å 
fullføre av alle mine historie, og også den siste owanhistorie jeg har skrevet. Dermed bør 
man kunne se enn viss utvikling i fortellerstil...

Published 2014-01-24 00:00:00

1 comments

Frk. Blips

2014-01-24 15:23:37

Frk. Blips

Du har lagt ned imponerende info-arbeid om arkivet ditt. Til sammenlikning husker jeg knapt en skit om min egen serieproduksjon ... Og jeg kaster origianaltegninger og samler på forsvinnende lite av eget arbeid:-/

Join the discussion!

Log in to add your comment!