Naturlig 20

by Bård Lilleøien

Side 2

Perception er det man ruller for å se ting.
For dvergen rullet jeg lavt. Hvor dumt er det ikke å ikke se døra rett foran seg?

Knock er en magi (formel på første nivå) som kan åpne enhver dør som ikke er magisk forseglet.
Barbaren, som ikke vet hva magi er, tar derimot forslaget som en oppfordring.

Published 2019-12-02 00:00:00

Write a comment!

Log in to add your comment!