Mentalitet

by Cogni

Sykkelfelt

Published 2019-01-08 17:49:24

1 comments

Nils Petter Smeby

2019-01-09 09:58:48

Nils Petter Smeby

Godt poeng. Det er selvsagt bra at folk sykler, så jeg prøver alltid å være hensynsfull mot syklister i trafikken. Men noen av dem gjør det vanskelig ...

Join the discussion!

Log in to add your comment!