Lemenliv

by Andreas H. Sunde

Published 2011-12-21 00:00:00

4 comments

Frk. Blips

2011-12-21 11:25:34

Frk. Blips

Forutsigbart utfall, men det nytter ikke å holde seg alvorlig når lemen loler.

2011-12-21 18:23:04

Jeg lo i hvertfall XD

Levi

2014-09-03 09:45:42

Levi

Mer "Lemenliv"?

Join the discussion!

Log in to add your comment!