Inadekvat

by Eirik Andreas Vik

Stripe 21

Følg også serien på Instagram: @inadekvatstriper

Published 2020-01-10 00:00:00

1 comments

Frk. Blips

2020-01-10 05:13:32

Frk. Blips

Denne ville kanskje fungert vel så godt uten tekst i sisteruta.

Join the discussion!

Log in to add your comment!