Hakkum

by Nils Petter Smeby

Published 2020-03-23 10:07:24

2 comments

Frk. Blips

2020-03-23 20:39:48

Frk. Blips

Dette er flott tegnet hele veien, men kanskje bloggeren din burde sett mer tilfreds ut i førsteruta, nå kan uttrykket hennes misforstås dit hen at hun selv er betenkt over nyheten under, og det er neppe meningen. Du kunne gitt henne en fornøyd-trut der?

Join the discussion!

Log in to add your comment!