Hakkum

by Nils Petter Smeby

Published 2019-01-20 13:04:19

2 comments

Frk. Blips

2019-01-23 16:34:50

Frk. Blips

Visuelt stilig åpningsrute. Det beste med denne stripa er at tegningene er så innholdsmessig nøytrale at de kan gjenbrukes i mange andre sammenhenger. Akkurat dette med fedre som ikke holder rede på hvilken skole avkommet går på, er et for brukt poeng til at det blir noe overraskende eller morsomt i mine øyne, men andre lesere kan selvsagt oppleve det annerledes.

Nils Petter Smeby

2019-01-24 14:51:47

Nils Petter Smeby

Tusen takk for kommentar, Blips, men ... oj ... da vil du kanskje ikke le så veldig av den neste stripa heller.

Join the discussion!

Log in to add your comment!