ensomme serier

by Øyvind Teppen

Denne siden er blitt lagt ut i etterkant for å illustrere en komentar i Owanarkivet.

Den er hentet fra en småfortelling som omhandler opphavet til Prikkus. se "Myten om Prikkus" På fjerde rute ser du hvordan jeg tegnet dammen i 1983!

Published 2014-02-24 00:00:00

1 comments

hr Teppen

2014-10-22 15:38:17

hr Teppen

Linken er helt feil, retter den opp siden

Join the discussion!

Log in to add your comment!