Amaflonas ("Jungelliv-klassikere")

by Anders Kristiansen

Dett var dett! Dette var den siste Amaflonasstripa jeg laget. Neste gang jeg tegnet denne serien hadde jeg døpt den om til "Jungelliv", og de stripene kan dere lese her.

Published 2006-10-22 00:00:00

Write a comment!

Log in to add your comment!