Samtull

by Emil Åslund

Samtull: Kriselov

Published 2020-03-20 22:16:50

2 comments

Berg

2020-03-21 00:35:11

Berg

My thoughts exactly...

Frk. Blips

2020-03-21 03:06:15

Frk. Blips

Her ble det vel bokstavelig talt "samtull": For det første likner dette på Siv Jensen, som ikke lenger sitter i regjeringen. For det andre heter det ikke å inngå lov, det heter å vedta lov, om det er det du mener. Men regjeringen kan ikke vedta noen lov, lover vedtas av Stortinget. Det regjeringen har gjort, er å legge fram et forslag til ny kriselov. Som Fremskrittspartiet faktisk hadde innvendinger mot, ergo ikke flertall i Stortinget, så noe kriselovforslag er ennå ikke vedtatt.

Join the discussion!

Log in to add your comment!