Samtull

by Emil Åslund

1 comments

Frk. Blips

2018-09-11 23:36:15

Frk. Blips

Vil tro at befolkningen er betraktelig mer ensartet både i Japan og Nigeria enn den er her i Norge per i dag. Nordmenn og -kvinner forekommer nå i alle menneskelige nyanser, om du går på gata i Trondheim eller Oslo møter du et fargerikt fellesskap av byborgere. Selv på nærbutikkene i min lille hjembygd møter jeg flere kunder av afrikansk avstamning hver gang jeg handler. Så jeg synes kritikken mot reklamen i høyeste grad er berettiget.

Join the discussion!

Log in to add your comment!